فلکه بالابر

فلکه بالابر

فلکه بالابر

فلکه بالابری قطر20 با جفت بلبرینگ شفت 25